Toate detectoarele sunt deţinute şi autorizate conform: Legii 378/2001, Legii 462/2003, Legii 258/2006 , Ordonanţei de Guvern nr. 42/2000 şi Normelor Tehnice de aplicare a acestora.

Prestăm orice fel de serviciu, indiferent de natură şi complexitatea sa, cu asigurarea discreţiei.

NU efectuăm detecţii în situri arheologice !!!